شناسه : 357800
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از خانواده معظم شهدا

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از خانواده معظم شهدا


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از خانواده معظم شهدا

آدرس کوتاه :