شناسه : 356730
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان

آدرس کوتاه :