شناسه : 356510
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه شهر هرات از مسكن مهر

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه شهر هرات از مسكن مهر


 
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه شهر هرات از مسكن مهر

 

آدرس کوتاه :