شناسه : 356520
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري به اتفاق امام جمعه شهر هرات از اداره بنياد مسكن

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري به اتفاق امام جمعه شهر هرات از اداره بنياد مسكن


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري به اتفاق امام جمعه شهر هرات از اداره بنياد مسكن

آدرس کوتاه :