شناسه : 356550
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از پروژه خط انتقال گاز به مروست

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از پروژه خط انتقال گاز به مروست


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از پروژه خط انتقال گاز به مروست

آدرس کوتاه :