شناسه : 356460
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از پروژه احداث پل جاده كنار گذر مجتمع گردشگري سرچشمه

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از پروژه احداث پل جاده كنار گذر مجتمع گردشگري سرچشمه


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از پروژه احداث پل جاده كنار گذر مجتمع گردشگري سرچشمه

آدرس کوتاه :