گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از پروژه احداث پل جاده كنار گذر مجتمع گردشگري سرچشمه

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از پروژه احداث پل جاده كنار گذر مجتمع گردشگري سرچشمه


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از پروژه احداث پل جاده كنار گذر مجتمع گردشگري سرچشمه