شناسه : 356620
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري ، بخشدار مروست و مسئولين از طرح هاي بسيج سازندگي

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري ، بخشدار مروست و مسئولين از طرح هاي بسيج سازندگي


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري ، بخشدار مروست و مسئولين از طرح هاي بسيج سازندگي

آدرس کوتاه :