گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري ، بخشدار مروست از سطح روستاي چنارناز

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري ، بخشدار مروست از سطح روستاي چنارناز


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري ، بخشدار مروست از سطح روستاي چنارناز