شناسه : 354110
گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از اداره آب و فاضلاب شهرستان خاتم (هرات)

گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از اداره آب و فاضلاب شهرستان خاتم (هرات)


 
گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از اداره آب و فاضلاب شهرستان خاتم (هرات)

 

آدرس کوتاه :