شناسه : 359970
گزارش تصويري بازديد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان ، فرماندار، بخشدار مركزي ، مديريت جهاد كشاورزي او نماينده ولي فقيه در جهاد از بخش كشاورزي شهرستان

گزارش تصويري بازديد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان ، فرماندار، بخشدار مركزي ، مديريت جهاد كشاورزي او نماينده ولي فقيه در جهاد از بخش كشاورزي شهرستان


     
گزارش تصويري بازديد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان ، فرماندار، بخشدار مركزي ، مديريت جهاد كشاورزي او نماينده ولي فقيه در جهاد از بخش كشاورزي شهرستان

 

 

 

آدرس کوتاه :