گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق نماينده ولي فقيه در جهاد كشاورزي از مراسم شب قدر در روستاها

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق نماينده ولي فقيه در جهاد كشاورزي از مراسم شب قدر در روستاها


گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق نماينده ولي فقيه در جهاد كشاورزي از مراسم شب قدر در روستاها