شناسه : 361120
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق مسئولين شهرستان از مراسم شب قدر روستاهاي بخش مركزي

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق مسئولين شهرستان از مراسم شب قدر روستاهاي بخش مركزي


   
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق مسئولين شهرستان از مراسم شب قدر روستاهاي بخش مركزي

 

 

آدرس کوتاه :