شناسه : 1471011
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه چاههاي حسن آباد و نيستان خوانسار

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه چاههاي حسن آباد و نيستان خوانسار


     
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه چاههاي حسن آباد و نيستان خوانسار

 

 

 

آدرس کوتاه :