شناسه : 360030
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه هاي در دست اقدام روستاهاي بخش مركزي

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه هاي در دست اقدام روستاهاي بخش مركزي


 
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه هاي در دست اقدام روستاهاي بخش مركزي

 

آدرس کوتاه :