شناسه : 360970
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه خط انتقال گازروستاهاي دهستان فتح آباد

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه خط انتقال گازروستاهاي دهستان فتح آباد


                   
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه خط انتقال گازروستاهاي دهستان فتح آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :