گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از روند پروژه آسفالت معابر روستاي سليم آباد از محل اعتبارات دهياري

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از روند پروژه آسفالت معابر روستاي سليم آباد از محل اعتبارات دهياري


گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از روند پروژه آسفالت معابر روستاي سليم آباد از محل اعتبارات دهياري