شناسه : 360990
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از اردوهاي جهادي در روستاي باغ معدن

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از اردوهاي جهادي در روستاي باغ معدن


 
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از اردوهاي جهادي در روستاي باغ معدن

 

آدرس کوتاه :