شناسه : 1470993
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي ازروستاهاي خوانسار و بوروئيه خوانسار

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي ازروستاهاي خوانسار و بوروئيه خوانسار


گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي ازروستاهاي خوانسار و بوروئيه خوانسار

آدرس کوتاه :