شناسه : 338532

گزارش تصويري بازديد بخشدار از روستاي چنارنازآدرس کوتاه :