شناسه : 358050
گزارش تصويري بازديد از مركز آموزش فني و حرفه اي خاتم

گزارش تصويري بازديد از مركز آموزش فني و حرفه اي خاتم


گزارش تصويري بازديد از مركز آموزش فني و حرفه اي خاتم

آدرس کوتاه :