شناسه : 354030
گزارش تصويري بازديد از طرح آبياري باغات زرد آلو و بادام دهستان چاهك

گزارش تصويري بازديد از طرح آبياري باغات زرد آلو و بادام دهستان چاهك


  بازديد گلخانه چاه سر برزي(شهرياري)   بازديد يك واحد گاوداري از مجتمع دامداري چاهك
گزارش تصويري بازديد از طرح آبياري باغات زرد آلو و بادام دهستان چاهك

 

بازديد گلخانه چاه سر برزي(شهرياري)

 

بازديد يك واحد گاوداري از مجتمع دامداري چاهك

آدرس کوتاه :