گزارش تصويري بازديد از خط انتقال گاز مروست توسط مدير كل اداره گاز استان،امام جمعه مروست ، بخشدار و شوراي اسلامي مروست

گزارش تصويري بازديد از خط انتقال گاز مروست توسط مدير كل اداره گاز استان،امام جمعه مروست ، بخشدار و شوراي اسلامي مروست