گزارش تصويري بازديد از خانواده معظم شهداء با حضور بخشدار ،سرهنگ عطايي فرمانده ناحيه سپاه شهرستان و ديگر مسئولين

گزارش تصويري بازديد از خانواده معظم شهداء با حضور بخشدار ،سرهنگ عطايي فرمانده ناحيه سپاه شهرستان و ديگر مسئولين