گزارش تصويري بازديد از خانواده شهيد توانگر با حضور بخشدار ،رئيس بنياد شهيد شهرستان ،رئيس اداره برق مروست و ديگر مسئولين

گزارش تصويري بازديد از خانواده شهيد توانگر با حضور بخشدار ،رئيس بنياد شهيد شهرستان ،رئيس اداره برق مروست و ديگر مسئولين