گزارش تصويري بازديد از خانواده شهيدان برزگر،فلاحتي و تقي زاده با حضور بخشدار و ديگر مسئولين

گزارش تصويري بازديد از خانواده شهيدان برزگر،فلاحتي و تقي زاده با حضور بخشدار و ديگر مسئولين