شناسه : 1471191
گزارش تصويري بازديد از ايستگاه tbs شركت گاز با حضور سرپرست فرمانداري و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي

گزارش تصويري بازديد از ايستگاه tbs شركت گاز با حضور سرپرست فرمانداري و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي


گزارش تصويري بازديد از ايستگاه tbs شركت گاز با حضور سرپرست فرمانداري و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي

آدرس کوتاه :