شناسه : 359060
گزارش تصويري بازديد ازپروژه مهر ماندگار ، سد مخزني شهرستان خاتم در هرات بمناسبت هفته دولت

گزارش تصويري بازديد ازپروژه مهر ماندگار ، سد مخزني شهرستان خاتم در هرات بمناسبت هفته دولت


بازديد نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، معاون برنامه ريزي استانداري يزد امام جمعه هرات ، فرماندار خاتم و جمعي از مسئولين استاني و شهرستاني از پروژه مهر ماندگار سد مخزني هرات در هفته دولت
گزارش تصويري بازديد ازپروژه مهر ماندگار ، سد مخزني شهرستان خاتم در هرات بمناسبت هفته دولت

 

 

آدرس کوتاه :