شناسه : 1470849
گزارش تصويري اولين گردهمايي شوراها و دهياران با حضور مدير كل دفتر امور روستايي ، معاونين ، كارشناسان ، سرپرست فرمانداري و بخشداران مركزي و مروست در محل كانون آيت ا... خاتمي

گزارش تصويري اولين گردهمايي شوراها و دهياران با حضور مدير كل دفتر امور روستايي ، معاونين ، كارشناسان ، سرپرست فرمانداري و بخشداران مركزي و مروست در محل كانون آيت ا... خاتمي


   
گزارش تصويري اولين گردهمايي شوراها و دهياران با حضور مدير كل دفتر امور روستايي ، معاونين ، كارشناسان ، سرپرست فرمانداري و بخشداران مركزي و مروست در محل كانون آيت ا... خاتمي

 

 

آدرس کوتاه :