شناسه : 1471317
گزارش تصويري اولين جلسه شوراي فرهنگ عمومي روستاي چاهك با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي و اعضاء در محل مسجد وليعصر

گزارش تصويري اولين جلسه شوراي فرهنگ عمومي روستاي چاهك با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي و اعضاء در محل مسجد وليعصر


گزارش تصويري اولين جلسه شوراي فرهنگ عمومي روستاي چاهك با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي و اعضاء در محل مسجد وليعصر

آدرس کوتاه :