شناسه : 360540
گزارش تصويري اولين جلسه شوراي اداري در محل دفتر امام جمعه شهر هرات

گزارش تصويري اولين جلسه شوراي اداري در محل دفتر امام جمعه شهر هرات


           
گزارش تصويري اولين جلسه شوراي اداري در محل دفتر امام جمعه شهر هرات

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :