شناسه : 355850
گزارش تصويري اولين جشن زردآلو در شهرستان خاتم(هرات)قسمت سوم

گزارش تصويري اولين جشن زردآلو در شهرستان خاتم(هرات)قسمت سوم


گزارش تصويري اولين جشن زردآلو در شهرستان خاتم(هرات)قسمت سوم

آدرس کوتاه :