شناسه : 358970
گزارش تصويري اقامه نماز عيد سعيد فطر در شهرستان خاتم (شهر هرات )

گزارش تصويري اقامه نماز عيد سعيد فطر در شهرستان خاتم (شهر هرات )


       
گزارش تصويري اقامه نماز عيد سعيد فطر در شهرستان خاتم (شهر هرات )

 

     

آدرس کوتاه :