شناسه : 343472

گزارش تصويري افتتاح پروژه مجتمع تجاري شركت تعاوني روستايي شهر مروست با حضور معاون برنامه ريزي استاندار


 

 

آدرس کوتاه :