گزارش تصويري افتتاح پروژه استخر ذخيره 5000 متر مكعبي ذخيره آب شهر هرات با حضور معاون امور عمراني استاندار

گزارش تصويري افتتاح پروژه استخر ذخيره 5000 متر مكعبي ذخيره آب شهر هرات با حضور معاون امور عمراني استاندار


گزارش تصويري افتتاح پروژه استخر ذخيره 5000 متر مكعبي ذخيره آب شهر هرات با حضور معاون امور عمراني استاندار