گزارش تصويري افتتاح نمايشگاه كتاب با عنوان "عفاف و حجاب" در مدرسه راهنمايي نفيسه مروست

گزارش تصويري افتتاح نمايشگاه كتاب با عنوان "عفاف و حجاب" در مدرسه راهنمايي نفيسه مروست