گزارش تصويري افتتاح نمايشگاه قرآني انجمن خوشنويسان خاتم با خضور فرماندار و مسئولين شهرستان

گزارش تصويري افتتاح نمايشگاه قرآني انجمن خوشنويسان خاتم با خضور فرماندار و مسئولين شهرستان


گزارش تصويري افتتاح نمايشگاه قرآني انجمن خوشنويسان خاتم با خضور فرماندار و مسئولين شهرستان