گزارش تصويري افتتاح حوزه خواهران ريحانه الرسول مروست با حضور فرماندار ،بخشدار و ديگر مسئولين

گزارش تصويري افتتاح حوزه خواهران ريحانه الرسول مروست با حضور فرماندار ،بخشدار و ديگر مسئولين