شناسه : 343602

گزارش تصويري افتتاح حوزه خواهران ريحانه الرسول مروست با حضور فرماندار ،بخشدار و ديگر مسئولينآدرس کوتاه :