شناسه : 356100
گزارش تصويري افتتاحيه اردوهاي جهادي دانشجويان بسيج سازندگي

گزارش تصويري افتتاحيه اردوهاي جهادي دانشجويان بسيج سازندگي


  جلسه هماهنگي اردو بسيج سازندگي  
گزارش تصويري افتتاحيه اردوهاي جهادي دانشجويان بسيج سازندگي

 

جلسه هماهنگي اردو بسيج سازندگي

 

آدرس کوتاه :