گزارش تصويري استقبال و ديدار مردمي از نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد

گزارش تصويري استقبال و ديدار مردمي از نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد


گزارش تصويري استقبال و ديدار مردمي از نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد