شناسه : 358540
گزارش تصويري استقبال و ديدار مردمي از نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد

گزارش تصويري استقبال و ديدار مردمي از نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد


 
گزارش تصويري استقبال و ديدار مردمي از نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد

 

آدرس کوتاه :