شناسه : 338732

گزارش تصويري از مراسم سالگرد سومين شهيد محراب و اولين سال درگذشت شيخ محمد علي صدوقي در مروست


 

 

آدرس کوتاه :