گزارش تصويري اداي احترام نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد به همراه مسئولين ازمقام شامخ شهداد

گزارش تصويري اداي احترام نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد به همراه مسئولين ازمقام شامخ شهداد


گزارش تصويري اداي احترام نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد به همراه مسئولين ازمقام شامخ شهداد