شناسه : 344772

گزارش تصويري آخرين جلسه شوراي اداري شهرستان در محل بخشداري مروستآدرس کوتاه :