گزارش اجمالی از عملکرد مرکز فنی و حرفه ای شهرستان خاتم اعلام شد

گزارش اجمالی از عملکرد مرکز فنی و حرفه ای شهرستان خاتم اعلام شد


بمناسبت هفته ملی مهارت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  از 31 تیر ماه لغایت 6 مرداد هر سال به نام هفته ملی مهارت نامگذاری شده  و روز 6 مرداد هم روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای نام گذاری شده است  به همین مناسبت گزارش اجمالی از عملکرد مرکز خاتم در سال 1391 به شرح ذیل ارایه میشود

براساس این گزارش کل تعهد آموزشی سال 91 مرکز 161000 نفر ساعت بوده و کل تعهد اجرا شده در مرکز در سال 91  به میزان 142098 نفر ساعت است  در بخش آموزشگاههای آزاد هم به میزان 30052 نفر ساعت آموزش ارایه شده است در مجموع 932 نفر در مرکز اموزش فنی و حرفه ای خاتم در دوره های آموزشی شرکت کرده اند و بیش از 1200 نفر در آزمونهای پایان دوره و قالی بافان و صنایع ساختمان و ادواری شرکت کرده اند تعداد 60 نفر هم در دوره های آموزشگاههای آزاد شرکت کرده اند در مجموع 88 در صد تعهد مرکز در سال 91 اجرا شده است از جمله برنامه های  مرکز در سال 92 آموزش  حرفه های جدید است که تا کنون  حرفه های کیف دوز چرمی و کارگر فنی مرغداری صنعتی گوشتی اجرا شده و برای  چند نفر هم در این زمینه ها ایجاد اشتغال شده است..