گزارشی از پروژه بند خاکی روستای توتک

گزارشی از پروژه بند خاکی روستای توتک


گزارشی از پروژه بند خاکی روستای توتک
سرپرست منابع طبيعي شهرستان خاتم گفت: پروژه بندخاكي،كنترل وبهره وري ازسيلاب روستاي توتك شهرستان خاتم با هدف كنترل سيلاب وتغذيه قنات وچاه آب آشاميدني اجرا گرديده است.
 ابولقاسم فلاحتي درجمع خبرنگاران استان يزد با بيان اينكه، حوزه آبخيز توتك در30كيلومتري مروست درشهرستان خاتم درمختصات جغرافيايي 53،51،33تا53،53،45طول شرقي و30،10،40،تا30،17،18عرض شمالي درجنوب استان يزد واقع شده است افزود:پروژه كنترل وبهره وري از سيلاب رئدخانه تنگ ماهور روستاي توتك با هدف كنترل سيلاب وتغذيه قنات وجاه آب آشاميدني 2هزارنفر درقالب 250خانوار وبهره بردارروستايي توتك و10حلقه چاه في مابين روستاي توتك وهرابرجان وجلوگيري ازهدررفتن آبهاي سطحي وورود به كوير مروست اجرا گرديده است.
فلاحتي تصريح كرد: اين پروژه با يك بند انحرافي دربالا دست روستاي توتك به حجم 20هزارمتر مكعب برروي رودخانه تنگ ماهور به فاصله 2كيلومتري روستا وكانال انتقال به طول 700متر با دبي 6متر مكعب درثانيه طراحي گرديده كه درانتها پروژه بند خاكي با حجم عمليات خاكي حدود 40هزارمترمكعب وعمليات سنگي ملاتي با حجم 650مترمكعب وحجم آبگيري برابر100هزار مترمكعب درحال اجرا مي باشد.
رستگارخبرنگارشهرستان