شناسه : 1469515
باحضور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری یزد

گردهمائی شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان خاتم برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛ گردهمایی شوراهای اسلامی و دهیاران شهرستان خاتم با حضور مدیرکل، معاونین دفتر امور روستایی استانداری، سر پرست فرمانداری خاتم ، بخشدار مرکزی، بخشدارمروست و کارشناسان در محل کانون آیت ا... خاتمی هرات   برگزار شد. در این همایش "حیدری" معاون امور شوراها و دهیاری ها ضمن تبریک به منتخبین شوراهای اسلامی روستاها در رابطه با وظایف، قوانین و موضوعات قابل توجه شوراها و دهیاران مطالبی را ارائه نمود. در ادامه تعدادی از اعضای شورای روستاها سوالات و نظرات خو را مطرح و در پایان از دهیاران پیشنهادی مصاحبه به عمل آمد.  
باحضور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛ گردهمایی شوراهای اسلامی و دهیاران شهرستان خاتم با حضور مدیرکل، معاونین دفتر امور روستایی استانداری، سر پرست فرمانداری خاتم ، بخشدار مرکزی، بخشدارمروست و کارشناسان در محل کانون آیت ا... خاتمی هرات  برگزار شد.

در این همایش "حیدری" معاون امور شوراها و دهیاری ها ضمن تبریک به منتخبین شوراهای اسلامی روستاها در رابطه با وظایف، قوانین و موضوعات قابل توجه شوراها و دهیاران مطالبی را ارائه نمود.

در ادامه تعدادی از اعضای شورای روستاها سوالات و نظرات خو را مطرح و در پایان از دهیاران پیشنهادی مصاحبه به عمل آمد.

 

آدرس کوتاه :