شناسه : 18467673

گاز رساني به روستاي سليم آباد عليا آغاز شد


بخشدار مركزي خاتم اعلام داشت با پيگيريهاي به عمل آمده گاز رساني به روستاي سليم آباد عليا آغاز شد .

ايشان خاطر نشان كرد خوشبختانه از ابتداي شروع بكار دولت تدبير و اميد اقدامات بسيار خوبي در سطح روستاهاي بخش مركزي خاتم در حوزه عمران روستايي صورت گرفته و همچنين يكي از خواسته هاي بحق روستاها كه برخورداري از نعمت گاز بود نيز براي تعدادي از روستاها و آباديها از جمله احمد آباد ، اكبر آباد ، شيخ آباد ، زرگر آباد ، جعفر آباد ، باغ رحيم انجام شده است .

ميربهبودي همچنين افزود در جلسه شوراي اداري شهرستان كه با حضور فرماندار ، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و مدير عامل شركت گاز استان برگزار شد موضوع گاز رساني به روستاها ي دهستان چاهك در دستور كار شركت گاز استان قرار گرفت .

در پايان جلسه نيز بخشدار مركزي به اتفاق نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و مدير عامل شركت گاز از خط  اصلي انتقال  گاز و همچنين روستاهاي چاهك و هاشم آباد چاهك بازديد نمودند و در اين بازديد مدير عامل شركت گاز استان قول  پيگيري گاز رساني به دهستان چاهك تا پايان سال 94 را دادند .

 آدرس کوتاه :