گازرسانی به روستاهای شهرستان خاتم را خواهان شد

گازرسانی به روستاهای شهرستان خاتم را خواهان شد


استاندار یزد؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد رضا فلاح زاده" استاندار طی دستوری به شرکت گازاستان  تسریع در روند گازرسانی به شهر مروست و بخش مرکزی و همچنین روستاهای این بخش را خواستارشد