کمیته مردمی بخش مروست یکی از تشکل های فعال مردمی درسطح شهرستان

کمیته مردمی بخش مروست یکی از تشکل های فعال مردمی درسطح شهرستانجواد میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار دراین نشست بیان کرد:با وجودهمکاری،همدلی و تعاملی که در بین اعضای این کمیته وجود دارد؛تاکنون توانسته است در حوزه های مختلف اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وعمرانی همکاری های قابل توجهی در جهت توسعه بخش مروست با کمک مسئولین شهرستان، امام جمعه وبخشدار مروست داشته باشندکه ازاین بابت ازهمت و دلسوزی آنان تشکر نمود.

ایشان همچنین از اعضای کمیته مردمی بخش مروست خواست: با حمایت از سیاست ها وبرنامه های دولت تدبیر وامید در جهت تقویت روحیه امید و نشاط در سطح جامعه وبالا بردن سطح اعتماد مردم تلاش مضاعف نمایند