کمیته حقوق شهروندی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی درخاتم

کمیته حقوق شهروندی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی درخاتم


تشکیل گردید:

غلامرضا عطایی سرپرست فرمانداری خاتم در این جلسه تصریح کرد که در تمامی جوامع انسانها در قبال یکدیگر از حق و حقوقی برخوردار می باشند و در دین مبین اسلام انسان بر انسان و سایر موجودات دارای حقوقی است که در این مورد  آیات و روایات متعددی آورده شده که باید به آن توجه نمود.

وی در ادامه با اشاره به مواردی از حقوق شهروندان افزود مسائل و موضوعاتی که در یک شهر و جامعه زندگی را بر مردم سخت کرده  و مانع آسایش مردم می شود از نظر اسلام حرام می باشد به عنوان مثال انواع موسیقی های مبتذل در مراسمات عروسی و یا آلودگیهای صوتی و زیست  محیطی که  باعث وارد شدن خسارات روحی روانی  و مالی به مردم می گردد و  باید  این موضوعات مد نظر قرار گیرد تا خللی در آسایش مردم پیش نیاید.

  سرپرست فرمانداری خاتم در پایان با اشاره به دستورالعمل تشکیل کمیته شهر وندی و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای مدیران و کارشناسان ، نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد دستگاه ها و نهاد های مختلف در حوزه رعایت حقوق  شهروندی در چهارچوب طرح تکریم ارباب و رجوع و ... را از جمله برنامه های این کمیته عنوان و خواستار رعایت موارد مذکور گردید.

لازم به ذکر است در این جلسه مقرر شد کلیه ادارات  نسبت به فعال نمودن ستاد های امر به معروف و نهی از منکر ،حذف روابط و جایگزین نمودن ضوابط ، برگزاری دوره های آموزشی حقوق شهروندی و ....اقدام نمایند .