شناسه : 158085018
با حض


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی در حاشیه این مراسم بیان کرد:این پروژه با اعتباری بالغ بر 60/000/0000میلیارد ریال و با اشتغال زایی 22 نفر مستقیم و 100 نفر غیر مستقیم کلنگ زنی شد. وی بیان کرد: این پروژه از محل اعتبارات بخش خصوصی و از تسهیلات اشتغال روستایی میباشد.     خبرنگار و عکاس: سمانه حیدری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی در حاشیه این مراسم بیان کرد:این پروژه با اعتباری بالغ بر 60/000/0000میلیارد ریال و با اشتغال زایی 22 نفر مستقیم و 100 نفر غیر مستقیم کلنگ زنی شد.

وی بیان کرد: این پروژه از محل اعتبارات بخش خصوصی و از تسهیلات اشتغال روستایی میباشد.

 

 

خبرنگار و عکاس: سمانه حیدری


آدرس کوتاه :